23. 5. 2023
9.00–16.30 hod.
Hlavní budova IKEM Kongresový sál, 5. patro


Institut klinické a experimentální medicíny si vás dovoluje pozvat na konferenci:

Co dokáže
medicína II.‍
… v rukách zdravotníků

23. 05. 2023

Registrace od 9.00 hod. do 9.45 hod.
Zahájení konference 10.00 hod.

Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9, 140 21, Praha 4

This is some text inside of a div block.

Program

09.00–09.45
Registrace
10.00–10.10
Zahájení konference
Ing. Michal Stiborek, MBA - ředitel IKEM
PhDr. Martina Šochmanová, MBA - náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka ČAS, členka odborného poradního týmu ministra zdravotnictví
10.10–10.20
Představení programu: Co dokáže moderní medicína - pokračování
Mgr. Lenka Klímová, MBA - Odd. vzdělávání IKEM, Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS
10.20–10.30
ETIOPIE 2022 – mise rekonstrukční mikrochirurgie
MUDr. Tomáš Votruba – Odd. úrazové a plastické chirurgie, Nem. Č. Budějovice, a.s. Klinika plastické a estetické chirurgie, FN u Svaté Anny a fakulta medicíny, Masarykova Univerzita, Brno
10.30–10.40
Antibiotika pohledem farmaceuta
PharmDr. Marie Babková - Ústavní lékárna IKEM
10.40–10.55
Antibiotika a jejich nadužívání - co musíme vědět
MUDr. Aleš Chrdle - primář Infekčního oddělení, Nem. Č. Budějovice, a.s.
10.55–11.10
Antibiotika a jejich role v IKEM
MUDr. Petr Smejkal - epidemiolog, infektolog IKEM
11.10–11.25
Účinek medicinálního medu u pacientů se syndromem diabetické nohy
PhDr. Adéla Holubová, Ph.D. - DiaPodi care, spol. s.r.o., Soběslav, prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. - LF Masarykova univerzita, Brno
11.25–11.35
Výživa jako nezbytná součást léčby
Ing. Bc. Yvona Durinová - ambulance parenterální a enterální výživy, Klinika diabetologie IKEM
11.35–11.50
Moderní medicína v nefrologii
MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., DBA - vedoucí Nefrol. a Transplant. ambulance IKEM
12.00–12.45
Přestávka na oběd
13.00–13.10
Přínos nové technologie "photon counting" detektoru pro CT vyšetření
Mgr. Daniel Vedlich - vedoucí RA, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM
13.10–13.20
Zobrazování magnetickou rezonancí – kuriozity radiologie
Bc. Michal Fábera - Radiologické oddělení Nem. Č. Budějovice, a.s.
13.20–13.35
Hodnocení rizika násilného jednání
MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA – náměstek pro zdrav. péči, primář Akutní péče Psychiatrické nem. v Bohnicích
13.35–13.45
Využití biodegradibilních stentů v endoskoppii
Bc. Hana Kubecová - staniční sestra Odd. gastroenterologických metod, Klinika hepatogastroenterologie IKEM
13.45–14.00
Aspirace cizích těles do dolních cest dýchacích
Mgr. Martina Skříšovská – vrchní sestra Plicní a TBC oddělení, Nem. Č. Budějovice, a.s.
14.00–14.25
Operace karpálního tunelu endoskopicky – pohled lékaře, pohled sestry
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D., Michaela Kohoutová - Klinika jednodenní chirurgie Palace Athena
14.25–14.40
„Da Vinci 21. století” - Robotická operativa v gynekologii
MUDr. Erika Francová a MUDr. Nikola Prokešová - Gynekologicko-porodnické oddělení, Nem. Č. Budějovice, a.s.
14.40–14.55
Péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci (DUPV)
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA - anesteziolog a intenzivista, vedoucí lékař DUPV, ProCare Medical s.r.o.
14.55–15.15
Přestávka
15.15–15.25
Mezioborová spolupráce ve zdravotnickém zařízení: IT podpora při řešení strukturálních vad srdce (TAVI case)
Ing. Petr Raška, MHA - vedoucí IT IKEM
15.25–15.35
Pracovní úraz v nepřístupném terénu
Mgr. Simona Zrůstová – Urgentní medicína ZZS JČK
15.35–15.45
Alternativní způsoby dosažení cévního řečiště
Mgr. Pavel Procháska – Oddělení urgentního příjmu Nem. Č. Budějovice, a.s.
15.45–15.55
Role letecké záchranné služby v nepřístupném terénu
Mgr. Jiří Majstr - Urgentní medicína ZZS JČK
15.55–16.05
Jak připravit zdravotníky na nebezpečné situace pomocí virtuální reality
David Sibřina, BA (Hons), MSc. - specialista virt.reality, Odd. datových analýz, statistik a umělé inteligence IKEM
16.05–16.30
Dotazy, diskuze, konzultace, rozdání certifikátů


Partneři akce

Generální partner


Garant akce

Akce je garantována Českou asociací sester a registrována pod číslem ČAS/144/2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21